Unger Hälsa                                  

               Leg. fysioterapeut Kerstin Unger

Verksamhetsgrund


Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund med respekt för individens integritet, självbestämmande och egna ansvar.


 Verksamheten erbjuder:

- ett förhållningssätt, som utgår ifrån att individen har fysiska, psykiska och existentiella behov.

- ett resursorienterat arbetssätt, där man utifrån ett samspel mellan tanke, känsla och kropp uppnår en bättre fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

- en miljö, som är trygg, kontinuerlig och förutsägbar. 


Att bli mött, att få en kognitiv förståelse, att få kontakt med sina känslor och få tillgång till sina kroppsliga färdigheter ger möjligheter att bryta gamla mönster och hitta nya vägar.