Unger Hälsa                                  

               Leg.  sjukgymnast Kerstin Unger

Behandling

Behandlingen står på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den har stöd i psykosomatiskt inriktad forskning, stressforskning, neurovetenskap och andra vetenskapligt utforskade fält.


Det som händer i kropp och själ förstås utifrån ett psykosomatiskt synsätt - att människan är en odelbar helhet av kropp och själ och att det är ett samspel mellan våra tankar, våra känslor och kroppsliga reaktioner i interaktion med sociala sammanhang. Trygghet och tillit är grundläggande i all behandling. Mötet, dvs kontakten och relationen mellan behandlare och patient är central.


 

Behandlings-metoder 

Behandling av smärta, stressproblematik med olika kroppsliga symptom, huvudvärk och tinnitus, bearbetning av trauman och hantering av stress, ångest och oro sker genom en kombination av metoder som:


- manuell behandling 

- träning av kroppsliga närvarofärdigheter, för reglering av autonoma funktioner som andning, hjärtverksamhet, muskelspänning med mera

- kroppskännedomsträning

- stabiliserings-, balans-  och koordinationsövningar

- akupunktur

- träning i att sätta gränser, bryta mönster och hitta nya vägar

- träning i acceptans

- samtal

- pedagogiska metoder


Principer

Dosering, som innebär anpassning till den enskilda individen och normalisering, att förstå det normalt mänskliga i olika fysiska och psykiska reaktioner är principer som genomsyrar all behandling. 

 


 


 


                          Kvalitetssäkring                                           

Behandlingen kvalitetssäkras med regelbunden individuell handledning av psykolog/psykoterapeut. Deltagande sker också i professionella nätverk. Adekvat vidareutbildning sker fortlöpande.